Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: KAZUISTIKA
Paratestikulárny dediferencovaný liposarkóm – kazuistika
Gabriel Bognár, Katarína Macháleková, Csaba Biró, Štefan Galbavý, Karol Kajo
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Cieľ práce: Prezentácia zriedkavého paratestikulárneho dediferencovaného liposarkómu.
Materiál a metódy: Išlo o prípad 72-ročného muža s nádorom semenného povrazca veľkosti 10,5 x 7,5 x 7,5 cm, ktorý
bol riešený radikálnou orchiektómiou. Vzorky z nádoru semenného povrazca boli podrobené svetelnomikroskopickému,
imunohistochemickému a molekulovogenetickému vyšetreniu.
Výsledky: Na základe histomorfologických a imunofenotypových charakteristík bol nádor hodnotený ako dediferencovaný
liposarkóm so známkami fokálnej heterológnej myogénnej diferenciácie.
Záver: Autori diskutujú o základných klinických a morfologických črtách dediferencovaných liposarkómov semenného
povrazca so zameraním na diagnostické kritériá, biologické charakteristiky a terapeutické riešenie týchto zriedkavých
nádorov.
semenný povrazec liposarkóm dediferenciácia imunohistochémia
Klin. urol. 2015; 11 (3): 90-93
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by