Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Parazitárna cysta nadsemenníka s obsahom červa Dirofilaria repens
Vincent Nagy
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Dirofilarióza nadsemenníka patrí k neobvyklým prejavom tejto zoonózy. Na Slovensku ide o tretieho z doteraz 19 infikovaných pacientov, u ktorého bol v nadsemenníku identifikovaný červ Dirofilaria repens. Pacient si na ľavom nadsemenníku nahmatal asi 2 cm veľký nebolestivý tumor. Pri USG skróta pozorovali charakteristickú parazitárnu cystu, ktorá obsahovala živého červa s typickým pohybom, „the filarial dance sign“. Po orchiektómii histopatologicky potvrdili parazitárnu cystu s červom a intaktným semenníkom. Definitívna identita parazita bola potvrdená až parazitologickou expertízou. Kazuistika upozorňuje na existenciu parazitov v štruktúrach semenníka aj na území mimo známych endemických oblastí výskytu.

The parasitic cyst of the epididymis with the presence of the worm Dirofilaria repens. Case study
Dirofilariosis of the epididymis belongs to unusual manifestations of this zoonosis. In Slovakia, until now it is the third from 19 already infected patients, in whom the worm Dirofilaria repens was identified. The patient found about 2cm painless tumour in his left epididymis. At USG of the scrotum, they observed a characteristic parasitic cyst, which contained a live worm with typical movement, so-called ´the filarial dance sign´. After orchiectomy, they histopathologically confirmed a parasitic cyst with the worm and the intact testis. A definitive identity of the parasite was confirmed just with parasitic expertise. The case study warns about the existence of parasites in the structures of the testis also in the territories without known endemic regions of occurrence.
Keywords: epididymal dirofilariosis, parasitic cyst of the epididymis, zoonosis, Dirofilaria repens
epididymálna dirofilarióza parazitárna cysta epidydimis zoonóza Dirofilaria repens
Klin urol 2020; 16 (2-3): 101 – 103
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by