Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Prehľadové práce
PATOLÓGIE PUPOČNÍKA A NÁHLA INTRAUTERINNÁ SMRŤ PLODU
M. DUBČÁKOVÁ, R. OŽVOLDOVÁ, P. ŠTENCL, Z VÁCLAVOVÁ, Z. NIŽŇANSKÁ, R. SYSÁK, E. KORŇANOVÁ
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2019
Abnormality pupočníka tvoria široké spektrum patológií, od klinicky bezvýznamných, ako sú nepravé uzly, až po závažné patológie, ktoré sa môžu končiť pre plod fatálne. V tejto práci opisujeme niektoré závažné patológie a ich komplikácie, ktorým by sa dalo včasnou ultrazvukovou diagnostikou predísť. Práca uvádza definície, epidemiológiu, diagnostiku a možné riziká, s ktorými sú jednotlivé abnormality spojené.

PATHOLOGIES OF THE UMBILICAL CORD AND SUDDEN INTRAUTERINE FETAL DEATH
Abnormalities of the umbilical cord are numerous ranging from clinically not significant false nots to vasa previa, which may be fatal. In this work we describe some of the pathologies of the umbilical cord and their relation to sudden intrauterinne death, which could be avoided with precise ultrasonographic diagnostics. This paper also contains definitions, occurence, diagnostics and risks appearing individually with each abnormality.
Keywords: sudden intrauterinne fetal death, umbilical cord, diagnostics
intrauterinná smrť pupočník
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 167 – 169
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by