Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 1/2006
Prehľadové práce
Syndróm náhleho a neočakávaného úmrtia u detí - sids
Milan Kuchta, Jiří Jura, Eva Lazarová
Poruchy rastu
Miriam Čiljaková, Peter Bánovčin
ďalšie sledovanie chorého novorodenca po prepustení 1. časť: rast a výživa
Mirko Zibolen
Skoré rozpoznanie a liečba porúch cirkulácie u detí
Tibor Šagát, Rudolf Riedel, Ľubica Pevalová, Peter Gašparec
Kardiopulmonálna resuscitácia v praxi praktického lekára pre deti a dorast - 1. časť
Marián Fedor, Peter Ďurdík, Alena Ľuptáková
Prečo je dôležitá a aká je správna starostlivosť o pacienta s nefropatiou?
Katarína Furková, Miroslav Šašinka, Ivo Topoľský
čo by sme mali vedieť o sezónnej chrípke ľudí, vtáčej chrípke a pandémii ľudskej chrípky?
Henrieta Hudečková
Klinická farmakológia
Liečba nefrotického syndrómu u detí
Miroslav Šašinka, Katarína Furková, Ľudmila Podracká
Kazuistiky
Cievny prstenec ako príčina respiračných ťažkostí
Peter Ďurdík, Anna Šparcová, Viera Červenková, Ján Mikler, Slavomír Nosáľ
Hepatálny absces u dieťaťa
Martina Miňová, Slavomíra Stanková, Vanda Kaletová, Eva Bálintová, Milan Kuchta
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 1/2006 podporili firmy: ABENA, BERILN CHEMIE, JABLOTRON, NESTLE, NOVARTIS, NOVONORDISK, SANOFI AVENTIS, WYETH, ZENTIVA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by