Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 1/2007
Prehľadové práce
Faktory ovplyvňujúce ďalší neuropsychologický vývin detí s hypoplastickým ľavokomorovým syndrómom
Lucia Bordáčová, Diana Dočolomanská, Marián Hrebík, Jozef Mašura
Hypotrofický novorodenec - i. časť
Hana Kolarovszká, Branislav Kolarovszki
Kostný metabolizmus u detí s alergiou na bielkoviny kravského mlieka
Ľubica Jakušová, Jela Schudichová
Steatóza pečene a obezita detí a dospievajúcich
Milan Kuchta, Božena Nováková, Katarína Gombošová, Miroslava Petrášová
Papilomatóza hrtana u detí: prevencia vzniku ochorenia – hpv vakcínou
Janka Jakubíková
Asfyxia novorodenca
Martin Čiljak, Zuzana Čiljaková
Ochratoxíny v materskom mlieku vo vzťahu k zdraviu dojčaťa
Aurel Dostál, Ľubica Jakušová
Imunizačný program a jeho organizačné zabezpečenie na slovensku
Henrieta Hudečková, Vladimír Oleár
Nové možnosti primárnej prevencie rakoviny krčka maternice
Michal Kliment, Oliver Sadovský
Rôzne
Autodidaktické testy 2006 vyhodnotenie vzdelávacej aktivity
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 1/2007 podporili firmy: HERO, HIKMA, GSK, MSD, NESTLÉ, OZONE, PROM MEDIC, ROCHE, SANDOZ, SD PHARMA, VODAX
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by