Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 1/2017
Pôvodné práce
Endotelová dysfunkcia vo vzťahu k chronickým artritídam detského veku
Lenka Turoňová, Karolína Vorčáková, Eva Hyrdelová, Peter Bánovčin
Giardióza ako príčina hnačiek u detí na Slovensku
Gabriela Štrkolcová, Mária Goldová, Katarína Gajdošová
Prehľadové práce
Deti a lieková adherencia
Miroslav Šašinka, Tibor Šagát, Katarína Furková
Neketotická hyperglycinémia
Vladimír Bzdúch, Darina Behúlová, Miriam Kolníková, Martina Skokňová, Katarína Brennerová
Zodpovednosť zdravotníkov voči Medzinárodnému kódexu marketingu náhrad materského mlieka
Marcel Litavec
Medziodborová téma
Psoriáza v detskom veku (1. časť)
Klára Martinásková, Karolína Vorčáková,Lenka Turoňová, Peter Bánovčin
Príbuzné odbory
Prieskum postojov adolescentov k alkoholizmu
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Rôzne
8. európske sympózium o Pompeho chorobe Amsterdam, 11. – 12. november 2016
Vladimír Bzdúch
Abstrakty
XVIII. Prešovský pediatrický deň
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by