Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 2/2021
PREHĽADOVÉ PRÁCE
HMO – ľudské mliečne oligosacharidy, významná bioaktívna zložka materského mlieka
Milan Kuchta, Zlatica Ďurošková
Najčastejšie protilátkové poruchy a ich význam v pediatrii
Adam Markocsy, Miloš Jeseňák, Martin Šuška, Peter Bánovčin
Význam podpory bezpečnej vzťahovej väzby pre vývin dieťaťa
Lucia Mazúchová, Simona Kelčíková, Ján Buchanec
Bronchiektázie v detskom veku
Terézia Koláriková
KAZUISTIKY
Rizikové faktory ischemickej cievnej mozgovej príhody u adolescentov
Ľudmila Doláková, David Černík, Stanislav Okapec, Filip Cihlář, Pavel Kmeč, Eva Bubanská, Katarína Okáľová, Karol Králinský
Juvenilný Sjögrenov syndróm - kazuistika z klinickej praxe
Martina Kostková, Terézia Kráľová, Lenka Turoňová, Peter Bánovčin
PRÍBUZNÉ ODBORY
Potreba stimulácie a učenia u detí od 0 do 3 rokov
Iveta Ondriová
Rôzne
Z histórie medicíny. Aj v minulosti brojili proti očkovaniu (variole)
Ján Buchanec
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by