Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 3/2019
Pôvodné práce
Vybrané aspekty liečby diabetickej ketoacidózy u detí s novozisteným diabetom mellitom 1. typu
Jarmila Vojtková, Miroslava Brndiarová, Alena Szökeová, Katarína Pozorčiaková, Peter Bánovčin
Vrodené vývojové chyby horných dýchacích ciest a ich manažment
Andrej Koman, Blanka Komanová
Koncept synbiotík a ich uplatnenie v praxi Význam synbiotík v primárnej prevencii alergie u rizikových dojčiat
Jarmila Kabátová
Prehľadové práce
Infekčné exantémové ochorenia v detskom veku
Dana Hudáčková, Janette Baloghová, Gabriela Kissová
Funkčná zápcha v detskom veku – diagnostika a liečba
Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin
Súčasný prístup k diagnostike a liečbe detí a adolescentov s akútnou lymfoblastovou leukémiou
Filip Chovanec, Alexandra Kolenová
Kazuistiky
Subkutánny emfyzém u nedonoseného novorodenca
Lucia Nandrážiová, Zuzana Belicová, Dalibor Murgaš, René Gumulák, Ľubomíra Šebová, Katarína Maťašová
Príbuzné odbory
Vývin dieťaťa v predškolskom veku v kontexte dosiahnutia školskej zrelosti
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová, Jana Cinová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by