Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 4/2006
Prehľadové práce
Cystická fibróza
Branislav Spišák, Anna Feketeová
Atypické formy tubulointersticiálnych nefritíd a infekcií močového traktu
Miroslav Šašinka, Katarína Furková, Ľudmila Podracká
Oneskorená puberta
Miriam Čiljaková, Peter Bánovčin
Psychosociálna problematika chronických ochorení v detskom a adolescentnom veku
Oľga Chromá, Eva Hlaučová, Eva Hyrdelová
Infekcia parvovírusom b19 – diagnostické rozpaky
Elena Nováková, Henrieta Hudečková, Gabriela Košecká, Jana Kompaníková, Pavel Hubočan
Prvé ošetrenie otravy u detí
Tibor Šagát, Rudolf Riedel, Peter Gašparec, Daniel Csomor
Münchhausenov syndróm by proxy
Dana Lovašová
Ateroskleróza v detskom veku a jej primárna prevencia
Marcela Šoltésová, Marián Hrebík
Azitromycín v liečbe orl infekcií u detí
Janka Jakubíková
Očkovanie a imunitný systém
Hana Kayserová
Klinická farmakológia
Možnosti hepatoprotektívnej liečby pri chronických hepatálnych léziách u detí
Renata Szépeová
PRÍLOHA – MEDZIODBOROVÁ TÉMA
Narušený vývin reči – diagnostika a terapia
Sylvia Dubajová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 4/2006 podporili firmy: GSK, PLIVA, RECKITT, ZENTIVA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by