Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 5/2006
Prehľadové práce
šelest na srdci, takmer každodenný problém v praxi
Juraj Hedvig
Benefit očkovania proti hemofilovým inváznym infekciám
Henrieta Hudečková, Elena Nováková, Mária Avdičová
Zmeny názorov na vezikoureterový reflux
Miroslav Šašinka, Katarína Furková, Ľudmila Podracká
Možnosti preventívneho a terapeutického využitia probiotík v pediatrii
Milan Kuchta, Viktória Halušková, Vanda Kaletová, Katarína Gombošová, Eva Bálintová
Možnosti operačnej liečby detského hydrocefalu
Branislav Kolarovszki, Juraj Šutovský, Július De Riggo, Peter Ďurdík, Hana Kolarovszká
Klinické príznaky alergie na bielkoviny kravského mlieka
Ľubica Jakušová
Epikutánne potravinové atopy patch testy v diagnostike potravinovej alergie v detskom veku
Miloš Jeseňák, Peter Bánovčin
Problematika kontaminujúcich látok vo výžive detí
Aurel Dostál, Ľubica Jakušová
Zápalové ochorenie osrdcovníka
Marta Herichová
Liečba detí s diabetes mellitus typ 1 inzulínom glarginom (lantus)
Jana Javorková, Vilja Šandriková, Miriam Čiljaková
Trombofilné stavy u detí s nádorovým ochorením
Eva Hlaučová, Eva Hyrdelová, Oľga Chromá
Infekcia ľudským papilomavírusom – čo o nej vieme?
Jozef Adam, Alexander Ostró
Kazuistiky
Erythema multiforme
Slavomíra Stanková, Ľubomíra Pálková, Miroslava Petrášová, Milan Kuchta
ťažkosti so včasnou diagnostikou onkologických ochorení
Marián Fedor, Michaela Murgašová, Janka Pavliková, Peter Ďurdík, Eva Hyrdelová
Rôzne
Iv. medzinárodné sympózium o ateroskleróze košice 28.-30. september 2006
Miroslava Petrášová
Test
Garantovaný autodidaktický test s akreditáciou saccme
Vydanie tohto čísla časopisu a uverejnenie testu č. 5/2006 podporili firmy: EUROCORD, MSD, NESTLÉ, NUTRICIA, POLCOMERCE, PROMMEDIC, SD PHARMA, SERVIER, ZENTIVA
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by