Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 5/2016
Prehľadové práce
Akútne poškodenie obličiek (APO) – definícia, nové prístupy
Miroslav Šašinka, Katarína Furková
Probiotiká a očkovanie u detí: bude možné modulovať imunogénnosť vakcín pomocou špecifických baktériových kmeňov?
Milan Kuchta, Miloš Jeseňák
Spánok vo vzťahu k neuropatii u detí s diabetes mellitus typu 1
Martina Michalovičová, Miriam Čiljaková, Katarína Pozorčiaková, Peter Bánovčin, Mária Jančinová, Zuzana Sňahničanová, Jarmila Vojtková
Vitamín D a imunitný systém
Radovan Košturiak, Miloš Jeseňák
Cudzie telesá v hornom gastrointestinálnom trakte u detských pacientov
Miroslava Petrášová, Milan Kuchta, Emeše Majorová
Aktuálny pohľad na indikácie bezlepkovej diéty
Zuzana Havlíčeková, Zuazana Michnová, Ľubica Jakušová, Peter Bánovčin
Kazuistiky
Hypofosfatázie – vzácné onemocnění s možností nové terapie
Jan Papež, Dagmar Procházková, Hana Vinohradská, Anna Křepelová, Marek Mechl, Lucie Kolbová, Petra Konečná, Dana Novotná, Zdeněk Doležel
Abstrakty
Deň detskej infektológie
venovaný 90. výročiu narodenia primára MUDr. Jána Virgalu
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by