Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 5/2021
Prehľadové práce
Vzťah medzi vrodenými malformáciami pľúc a priedušiek a výskytom nádorov pľúc u detí
Iveta Neuschlová, Zuzana Maršaleková, Zuzana Rennerová
Katarakta v detskom veku – etiológia, diagnostika a liečba
Linda Pršová, Ľubica Jakušová, Peter Bánovčin, Peter Žiak
Obstipácia v detskom veku – stále aktuálny problém
Oleksandr Dobrovanov, Viktor Vidiščák, Katarína Furková, Augustín Prochotský, Evelína Kovácsová, Peter Štefaník
Artériovenózne malformácie mozgových ciev u detí
Jana Bakalová, Michaela Murgašová, Peter Bánovčin
Dlhodobá chorobnosť extrémne nezrelých novorodencov
René Gumulák, Silvia Mikolajčíková, Peter Bánovčin, Mirko Zibolen
Kazuistiky
Gastroschíza – aktuálny prehľad a postupy
Lucia Nandrážiová, Peter Bánovčin, Barbora Špaková, Marián Molnár, Katarína Maťašová
Príbuzné odbory
Uspokojovanie potreby uznania a sebaúcty u detí
Iveta Ondriová, Jana Cinová
Rôzne
Dvorana slávy slovenskej medicíny a jej tohtoroční laureáti – pediatri
Milan Kuchta
Správa o 36. celoštátnej konferencii Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou a 2. Šašinkovom memoriáli v dňoch 17. – 18. septembra 2021 na Starých Horách
Oľga Červeňová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by