Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
2
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 6/2016
Pôvodné práce
Kardiovaskulárne riziko a juvenilná psoriatická artritída
Lenka Turoňová, Karolína Vorčáková, Eva Hyrdelová, Juraj Péč, Peter Bánovčin
Profil sérových lipidů u adolescentů s diabetes mellitus 1 typu
Zuzana Michnová, Jarmila Vojtková, Peter Ďurdík, Miriam Čiljaková, Peter Bánovčin
Prehľadové práce
Korozívne poranenia v hornom gastrointestinálnom trakte u detských pacientov
Miroslava Petrášová, Emeše Majorová
Vyšetrenie črevnej permeability u dojčiat s alergiou na bielkoviny kravského mlieka
Ľubica Jakušová, Lenka Šofranková, Silvia Javorková, Darina Kružliaková, Miloš Jeseňák, Zuzana Havlíčeková, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin
Etiopatogenéza akútnej tubulárnej nekrózy (ATN) u detí
Miroslav Šašinka, Katarína Furková, Tibor Šagát
Syndróm cyklického vracania v detskom veku
Zuzana Havlíčeková, Alena Szökeová, Zuzana Michnová, Peter Bánovčin
Príbuzné odbory
Formovanie stravovacích návykov a výživových preferencií u detí v predškolskom veku
Iveta Ondriová, Terézia Fertaľová, Lívia Hadašová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by