Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 6/2019
Pôvodné práce
Pneumocystové infekcie u detí
Klaudia Galliková, Peter Kunč, Monika Cvancigerová, Peter Ferenc, Jaroslav Fábry
prehľadové práce
Poruchy z fetálneho alkoholového spektra
Katarína Okáľová, Karol Králinský
Infantilný hemangióm a jeho liečba neselektívnym betablokátorom
Katarína Gerthofferová, Peter Bánovčin, Zuzana Cigániková
Adverzné reakcie na potravinové aditíva u detí
Peter Kunč
Nové trendy v liečbe cystickej fibrózy
Nina Bližnáková, Iveta Neuschlová, Vladimír Pohanka, Zuzana Rennerová
Kazuistiky
Bolesti na hrudníku počas futbalového zápasu
Filip Olekšák, Peter Ďurdík, Andrea Fričová, Anna Šparcová, Peter Bánovčin
Bulózny systémový lupus erythematosus
Zuzana Seligová, Janette Baloghová, Veronika Vargová
Rôzne
Správa o XXXIV. celoštátnej konferencii Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 20. – 21. septembra 2019 na Starých Horách – Lekári majú radi umenie
Oľga Červeňová
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by