Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
5
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Témy časopisu Pediatria 6/2020
Pôvodné práce
Včasné zdravotné komplikácie novorodencov diabetických matiek
Tatiana Šrámková, Jana Nikolinyová
Špecifiká chorobnosti detí rómskeho etnika
Anna Solárová, Milan Kuchta
Vplyv endoskopickej adenoidektómie na mikrobiologické nálezy u detí s hypertrofiou adenoidných vegetácií
Aneta Dikaszová, Ján Sojak, Marian Sičák, Marián Grendár
Prehľadové práce
Kraniosynostózy
Martina Dzianová, Branislav Kolarovszki, Peter Bánovčin
Metabolizmus, účinky a suplementácia vitamínu D
Katarína Furková, Oleksandr Dobrovanov
Invazívne meningokokové ochorenia a stav nazofaryngálneho nosičstva na Slovensku v roku 2019. Aktuálne možnosti očkovania.
Anna Kružlíková
Melatonín – pluripotentný hormón
Martina Barabasová, Milan Kuchta, Zlatica Ďurošková
Lyzozómové ochorenia
Anna Pavlíková
Príbuzné odbory
Orálne zdravie detí v útlom veku ako predpoklad ich celkového zdravia
Iveta Ondriová, Slávka Mrosková, Daniel Jordán
Rôzne
Z histórie medicíny. Prax v Charkove
Prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
MUDr. Aladár Šaláta, CSc. Spomienka k nedožitým 90. narodeninám
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
Staňte sa pravidelným odberateľom časopisu Pediatria
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by