Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
9
2020
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Periférne artériové ochorenie končatín – diagnostika a liečba
Viera Štvrtinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2007
Periférne artériové ochorenie (PAO) končatín je dôležitým prejavom systémovej aterosklerózy. Čím nižší je členkovo-brachiálny tlakový index, tým väčšie je riziko vzniku závažných kardiovaskulárnych príhod (napr. infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda). V práci sa rozoberá diagnostika a liečba PAO končatín.
periférne artériové ochorenie končatín diagnostika liečba
Interná med. 2007; 7 (5): 245-250
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by