Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Gynekológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3425
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Perinatálna mortalita a morbidita v Slovenskej republike v roku 2018
Miroslav Korbeľ, Zuzana Nižňanská, Peter Kaščák, Jozef Záhumenský, Darina Chovancová
V práci sú analyzované vybrané výsledky perinatálnej morbidity a mortality v Slovenskej republike za rok 2018. Počet živonarodených novorodencov klesol na 57 773 a frekvencia predčasného pôrodu na 7 %. Celková perinatálna mortalita bola 5,05 ‰ (na 1 000 živo- a mŕtvonarodených) – podľa kritérií WHO 6,6 ‰. Včasná novorodenecká mortalita bola 1,75 ‰ a mŕtvonarodenosť 3,3 ‰ – podľa kritérií WHO 4,9 ‰. Špecifická perinatálna úmrtnosť novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou bola 41,4 ‰, s veľmi nízkou pôrodnou hmotnosťou 150 ‰, s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou 175 ‰ a veľmi extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou 250 ‰.

Perinatal morbidity and mortality in the Slovak Republic in the year 2018
The analysis of selected perinatal morbidity and mortality outcomes in the Slovak Republic in the year 2018 is presented. The number of live births decreased to 57,773 and frequency of preterm deliveries to 7 %. Total perinatal mortality was 5.05 per 1,000 of live births and stillbirths (0.505 %), according to WHO criteria, 6.6 (0.66 %). The early neonatal mortality rate was 1.75 per 1,000 live births, and foetal mortality (stillbirths) 3.3 per 1,000 of total births. Stillbirths, according to WHO criteria, were 4.9 (0.49 %). The specific perinatal mortality rate of low birth weight newborns was 41.4, very low birth weight newborns 150, extremely low birth weight newborns 175 and incredible low birth weight 250 per 1,000 of total births (it was 4.14 %, 15 %, 17.5 % and 25 %, respectively).
Keywords: perinatal mortality, perinatal morbidity, preterm delivery, low birth weight
perinatálna mortalita perinatálna morbidita predčasný pôrod nízka pôrodná hmotnosť
Gynekol. prax 2020; 18 (2): 67-72
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by