Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: Pôvodné práce
Perinatálne výsledky u žien nad 35, resp. 40 rokov vo FN Trenčín
P. Kaščák, N. Matušková, R. Gajdošík, D. Krempaská
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
V retrospektívnej štúdii sme analyzovali perinatálne výsledky u žien nad 35 a 40
rokov a porovnali sme ich s výsledkami v skupine žien mladších ako 35 rokov
a s literárnymi údajmi. Rodiace ženy sme rozdelili do troch skupín. Skupina A boli
ženy do 35 rokov, skupina B ženy medzi 35 – 39 rokov, skupina C ženy nad 40 rokov.
V období január 2012 – december 2015 bolo na Gynekologicko-pôrodníckej klinike
v Trenčíne 8 307 pôrodov. Cisársky rez bol vykonaný v 14,5 %. Perinatálna úmrtnosť
bola 4,8 ‰. V skupine A bolo 6 614 pôrodov (79,6 %), v skupine B 1 420 pôrodov
(17,1 %) a v skupine C 273 pôrodov (3,3 %). Cisársky rez bol v skupine A vykonaný
v 13,2 %, v skupine B v 18,4 %, v skupine C v 27 %. Preeklampsia, HELLP syndróm,
intrahepatálna cholestáza gravidných, gestačný diabetes, hypotrofia plodu, gravidita
po asistovanej reprodukcii a plod v polohe pozdĺžnej koncom panvovým sa vyskytovali
častejšie u žien v skupinách B a C. Frekvencia predčasných pôrodov, viacpočetných
gravidít, makrozomických plodov a vaginálnych extrakčných operácií mierne klesala
v skupinách B a C. V štúdii sme potvrdili závislosť niektorých perinatologických
ukazovateľov od veku. Súčasne sme zistili, že literárne údaje sú veľmi protichodné
a výsledky rôznorodé. Preto poukazujeme na dôležitosť analýzy vlastných a prípadne
celoštátnych dát. Zdôrazňujeme nutnosť individuálneho prístupu ku každej rodičke.
Vek nepovažujeme za indikáciu cisárskeho rezu a invazívnej prenatálnej diagnostiky.
vek perinatálne výsledky riziková tehotnosť cisársky rez vaginálny pôrod
Slov. Gynek. Pôrod., 23, 2016, s. 193 – 197
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by