Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Perioperačné hodnotenie kardiálneho rizika pri nekardiálnej chirurgii
Peter Mikeš, Juraj Papinčák, Peter Solík, Viera Nemčeková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Interné predoperačné vyšetrenie je súčasťou každodennej praxe internistu. V súčasnosti sme svedkami starnutia populácie,
a tým aj zvýšenia perioperačného rizika pacientov v dôsledku pridruženia sa kardiovaskulárnych komorbidít.
Z kardiologického hľadiska je cieľom vyšetrenia odlíšiť pacienta s nízkym kardiálnym rizikom, ktorý môže byť operovaný
bez ďalšieho zbytočného odkladu, resp. prešetrovania, od pacientov so zvýšeným rizikom, ktorých treba ďalej prešetrovať
a predoperačne nastaviť na špecifickú liečbu, ktorá zníži riziko perioperačných komplikácií.
predoperačné vyšetrenie kardiálne riziko perioperačné komplikácie
Kardiol. Prax 2016; 14 (1): 5-8
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by