Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
1
2021
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Onkologická urológia
Perioperačné komplikácie radikálnej cystektómie
Vladimír Novotný, Ulrike Heberling, Oliver W. Hakenberg, Manfred P. Wirth
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2006
Cieľ práce: Radikálna cystektómia je metódou voľby u pacientov so svalovinu-infiltrujúcim karcinómom močového mechúra. V našom klinickom materiáli sme retrospektívne vyhodnotili perioperačné komplikácie tohto chirurgického výkonu. U každého pacienta, ktorý podstúpil radikálnu cystektómiu, sme tiež zhodnotili dĺžku trvania operácie, dĺžku hospitalizácie a počet transfúzii.
Materiál a metódy: V období od apríla 1993 do augusta 2005 sme urobili 516 radikálnych cystektómií pre svalovinu infiltrujúci karcinóm močového mechúra. Priemerný vek pacientov bol 67 rokov (31 - 89 rokov).
Výsledky: Perioperačná mortalita v našom súbore bola 0,8 %. U 141 pacientov (27,3 %) sa vyskytla jedna alebo viac perioperačných komplikácií. „Chirurgické” komplikácie zahŕňali panvovú lymfokélu v 42 (8,1 %) prípadoch, dehiscenciu operačnej rany v 46 prípadoch (8,9 %), hematóm v malej panvy v 4 (0,8 %), peritonitídu v 4 (0,8 %) a obštrukciu tenkého čreva v 4 (0,8 %) prípadoch. Revízia bola nevyhnutná v 32 prípadoch, čo predstavuje 6,2 %. Najčastejšie „internistické” komplikácie boli: subileus v 20 (3,9 %) prípradoch, hlboká venózna trombóza v 24 (4,7 %) prípradoch a enterokolitída v 10 (1,9 %) prípadoch. Hodnotené parametre (dĺžka trvania operácie, dĺžka hospitalizácie po operácii a počet transfúzií) sa znižovali postupne od roku 1993 do roku 2005.
Záver: Radikálna cystektómia je v súčasnosti bezpečná operačná metóda s akceptovateľnou perioperačnou morbiditou a mortalitou. Zlepšenie operačnej techniky, zvýšená kvalita perioperačnej starostlivosti a anestézie v posledných rokoch vedú ku zníženiu morbidity a dĺžky hospitalizácie.
cystektómia nádor močového mechúra perioperačné komplikácie morbidita mortalita dĺžka hospitalizácie
Klin. urol. 2006; 2 (1): 10 - 13
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by