Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Perioperačný manažment antikoagulačnej liečby pri implantácii kardiostimulátorov a implantabilných defibrilátorov
Peter Margitfalvi
Tento článok bol publikovaný v čísle 3/2015
Mnohí pacienti, ktorí podstupujú implantáciu kardiostimulátora alebo defibrilátora, berú orálnu antikoagulačnú liečbu. Periprocedurálny manažment týchto pacientov predstavuje dilemu pre lekárov, najmä v podskupine so stredne vysokým až vysokým rizikom trombembolizmu. V článku sa rozoberajú stratégie perioperačného manažmentu týchto pacientov. Štandardom v roku 2015 je stratégia neprerušenej antikoagulácie pri implantácii kardiostimulátorov a defibrilátorov. Stratégiu vynechania orálnej antikoagulácie a premostenia heparínmi – najčastejšie nízkomolekulovými – je potrebné obmedziť na niektoré špecifické situácie uvedené v článku.
perioperačný manažment, implantácie kardiostimulátorov a defibrilátorov, antikoagulačná liečba
Interná med. ; 15 (3): 109-113
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by