Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: PREHĽADOVÉ PRÁCE
Perioperačný manažment nových perorálnych antikoagulancií
Ján Staško, Miroslava Dobrotová, Jela Ivanková, Lucia Stančiaková, Zuzana Jedináková, Juraj Sokol, Ingrid Škorňová, Ľubica Kořínková, Peter Kubisz
Tento článok bol publikovaný v čísle 5/2015
V poslednom čase bolo publikovaných veľa klinických štúdií, ktoré potvrdili, že nové perorálne antikoagulanciá (new
oral anticoagulant drugs – NOAC) sú bezpečné a účinné v pooperačnej profylaxii a liečbe venózneho trombembolizmu,
v prevencii trombembolizmu u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení a v manažmente akútneho koronárneho
syndrómu. Relatívne krátky biologický polčas, rýchly nástup účinku a predvídateľná farmakodynamika umožňujú zjednodušiť
perioperačný manažment NOAC. Tento prehľadný článok sa venuje praktickým a klinicky zameraným postupom
perioperačného antikoagulačného manažmentu s NOAC.
perioperačný manažment nové perorálne antikoagulanciá (NOAC) riziko krvácania laboratórne monitorovanie
Interná med. ; 15 (5): 223-227
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by