Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2019
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: TÉMA ČÍSLA
Perioperačný manažment pacienta s artériovou hypertenziou
Veronika Pokorná, Svetlana Bodíková
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2016
Artériová hypertenzia je veľmi častým kardiovaskulárnym ochorením. Počas operačného výkonu sa spája s labilitou
hodnôt krvného tlaku, čím zvyšuje riziko perioperačných komplikácií. Nekontrolovaná artériová hypertenzia je častou
príčinou odkladu operácie, hoci neexistujú jednoznačné dôkazy v prospech odkladu výkonu za účelom optimalizácie
liečby. Niektoré skupiny antihypertenzív sa perioperačne spájajú s vyšším rizikom hypotenzie a bradykardie, preto je
predoperačne nutná úprava terapie. Je možné pokračovať v liečbe betablokátormi; nevhodná je iniciácia liečby predoperačne
u pacientov s artériovou hypertenziou bez ďalších rizikových faktorov. U hypertonikov s normálnou systolickou
funkciou ľavej komory sa má perioperačne zvážiť prerušenie liečby ACEI a sartanmi. Z kalciových blokátorov sa treba
perioperačne vyhnúť krátko účinkujúcim dihydropyridínovým prípravkom. Odporúča sa pokračovať v liečbe diuretikami
do dňa operácie, avšak treba myslieť na možnosť elektrolytovej dysbalancie, najmä hypokaliémie.
artériová hypertenzia operácia perioperačná liečba
Kardiol. Prax 2016; 14 (1): 9-11
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by