Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: PREHĽADOVé PRÁCE
PERIPARTÁLNA HYSTEREKTÓMIA 
A. ADAMEC, M. VARGOVÁ, Z. NIŽŇANSKÁ, R. SYSÁK, Z. VÁCLAVOVÁ, L. MCCULLOUGH, D. FECMANOVÁ, P. ŠTENCL, M. KORBEĽ
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2019
Peripartálna hysterektómia je jeden z najzávažnejších chirurgických výkonov v modernom pôrodníctve. Predstavuje predovšetkým akútny výkon zachraňujúci život s cieľom zastaviť závažné pôrodnícke krvácanie. Spája sa so zvýšenou materskou a perinatálnou morbiditou a mortalitou. Žena ním stráca svoje reprodukčné možnosti. Značný je aj jeho negatívny socioekonomický dosah. Článok prináša stručný prehľad aktuálnych poznatkov o peripartálnej hysterektómii – históriu, incidenciu, indikácie, rizikové faktory, techniku operácie a komplikácie peripartálnej hysterektómie.
Kľúčové slová: peripartálna hysterektómia, incidencia, indikácie, rizikové faktory

SUMMARY
Peripartum hysterectomy is one of the most severe surgical procedures in modern obstetrics. It is primarily an acute, life-saving performance to stop severe obstetric bleeding. It is associated with increased maternal and perinatal morbidity and mortality. The woman loses all her reproductive possibilities. There is also a negative socio-economic impact. In this paper, we summarize current knowledge about peripartum hysterectomy: history, incidence, indications, risk factors, surgical techniques and complications of peripartum hysterectomy.
Keywords: peripartum hysterectomy, incidence, indications, risk factors
peripartálna hysterektómia incidencia indikácia rizikové faktory
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 197 – 202
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by