Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: KAZUISTIKY
PERIPARTÁLNA SEPSA – KAZUISTIKA
D. TÓTH, P. SUCHÁNEK, V. DUDIČOVÁ, R. DUDIČ, B. KUNCOVÁ, A. NAGYOVÁ, P. URDZÍK
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2020
Peripartálna sepsa patrí medzi zriedkavé stavy, ktoré, ak nie sú včas diagnostikované a adekvátne liečené, majú nepriaznivú prognózu pre matku a plod. Na správnu diagnostiku a manažment perinatálnej sepsy je nutná multidisciplinárna spolupráca. V článku rozoberáme epidemiológiu, najčastejšie etiologický agens a symptómy peripartálnej sepsy. Podrobnejšie rozoberáme prípad peripartálnej sepsy u pacientky s diabetom mellitom dependentným od inzulínu.
 
PERIPARTUM SEPSIS – CASE STUDY
Peripartum sepsis is a very rare condition, which, if not diagnosed and treated properly, has a grave prognosis for the foetus and mother. For early diagnosis and management of such cases, a multidisciplinary approach is mandatory. In this article, we discuss epidemiology, most common aetiologic agents and symptoms of peripartum sepsis. A case of peripartum sepsis in a patient with insulin-dependent diabetes melli-
tus is discussed in detail.
Keywords: peripartum sepsis, diabetes mellitus
peripartálna sepsa diabetes mellitus
Slov. Gynek. Pôrod., 27, 2020, s. 40 – 43
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by