Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Perkutánna koronárna intervencia v liečbe ischemickej choroby srdca - čo nám hovoria odporúčania pre perkutánnu koronárnu intervenciu európskej kardiologickej spoločnosti
Viliam Fridrich
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2006
V prehľadnej práci sa autori venujú miestu perkutánnej koronárnej intervencie v liečbe pacientov s ischemickou chorobou srdca. V úvode analyzujú frekvenciu perkutánnej koronárnej intervencie na Slovensku a porovnávajú ju so situáciou v Európe. Vychádzajú z posledných Odporúčaní pre perkutánnu koronárnu intervenciu Európskej kardiologickej spoločnosti. Popisujú indikácie koronárnej intervencie u pacientov so stabilnou angínou pektoris, s akútnymi koronárnymi syndrómami s eleváciou a bez elevácie ST segmentu, po farmakologickej liečbe počas koronárnej intervencie.
perkutánna koronárna intervencia akútny koronárny syndróm s eleváciou ST segmentu akútny koronárny syndróm bez elevácie ST segmentu stenty uvoľňujúce lieky
Interná med. 2006; 6 (12): 679-684
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by