Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
10
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Perspektívy prevencie mozgových príhod pri fibrilácii predsiení novými perorálnymi antikoagulanciami
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
Hoci antagonisty vitamínu K typu warfarínu sú vysoko účinné v prevencii tromboembolických komplikácií pri fibrilácii predsiení, niektoré ich nevýhody viedli k hľadaniu alternatívnych prostriedkov. Selektívne inhibítory špecifických koagulačných faktorov predstavujú novú skupinu perorálnych antitrombotík, ktoré boli vyvinuté v snahe prekonať úskalia tradičných antikoagulancií. Doterajšie klinické štúdie poukazujú na to, že najsľubnejšie nové antikoagulanciá sú tie, ktoré selektívne pôsobia na faktory IIa (trombín) a Xa. Predstavujú novú alternatívu v prevencii mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení. Nové perorálne antikoagulanciá (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) preukázali v klinických štúdiách pri tejto indikácii priaznivé výsledky a očakávame ich skoré zavedenie do našej klinickej praxe.
antagonisty vitamínu K inhibítory trombínu inhibítory faktora Xa
Interná med. 2011; 11 (11): 482-486
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by