Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Perspektívy prevencie mozgových príhod pri fibrilácii predsiení novými perorálnymi antikoagulanciami
Anna Remková
Tento článok bol publikovaný v čísle 11/2011
Hoci antagonisty vitamínu K typu warfarínu sú vysoko účinné v prevencii tromboembolických komplikácií pri fibrilácii predsiení, niektoré ich nevýhody viedli k hľadaniu alternatívnych prostriedkov. Selektívne inhibítory špecifických koagulačných faktorov predstavujú novú skupinu perorálnych antitrombotík, ktoré boli vyvinuté v snahe prekonať úskalia tradičných antikoagulancií. Doterajšie klinické štúdie poukazujú na to, že najsľubnejšie nové antikoagulanciá sú tie, ktoré selektívne pôsobia na faktory IIa (trombín) a Xa. Predstavujú novú alternatívu v prevencii mozgovej príhody a systémovej embolizácie u pacientov s nevalvulárnou fibriláciou predsiení. Nové perorálne antikoagulanciá (dabigatran, rivaroxaban, apixaban) preukázali v klinických štúdiách pri tejto indikácii priaznivé výsledky a očakávame ich skoré zavedenie do našej klinickej praxe.
antagonisty vitamínu K inhibítory trombínu inhibítory faktora Xa
Interná med. 2011; 11 (11): 482-486
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by