Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Klinická urológia
Postgraduálny vedecký lekársky časopis.
3x ročne
1336-7579
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Andrológia
Peyronieho choroba – aktualizácia v roku 2020
Jozef Marenčák
Tento článok bol publikovaný v čísle 2-3/2020
Peyronieho choroba (PCH) je porucha spojivového tkaniva, ktorá sa vyznačuje tvorbou fibrotickej lézie alebo plaku v tunica albuginea, čo môže viesť k deformite penisu. PCH je relatívne neznámou príčinou sexuálnej dysfunkcie. Príznaky môžu zahŕňať výskyt erektilnej deformity, bolesť v pohlavnom úde a erektilnú dysfunkciu (ED). Etiológia PCH zostáva najčastejšie neobjasnená a efektivita medikamentóznej terapie je stále nedostatočná. Chirurgická liečba zostáva jedinou možnosťou, keď sa choroba stabilizovala v prípade významného erektilného a sexuálneho postihnutia. Článok dáva stručný a hlavne aktuálny prehľad o súčasných poznatkoch etiopatogenézy, diagnostiky a hlavne liečby PCH.

Peyronie’s disease – update in 2020
Peyronie’s disease (PD) is a connective tissue disorder, characterised by the formation of a fibrotic lesion or plaque in the tunica albuginea, which may lead to penile deformity. PD is a relatively unknown cause of sexual dysfunction. Symptoms may include the occurrence of erectile deformity, pain in the penis, and erectile dysfunction (ED). The aetiology of PD remains mostly unexplained, and the effectiveness of drug therapy is still insufficient. Surgical treatment remains the only option when the disease has stabilized in the event of significant erectile and sexual disability. The article gives a brief and up-to-date overview of current knowledge on etiopathogenesis, diagnosis and especially PD treatment.
Keywords: Peyronie’s disease, aetiology, pathogenesis, diagnostics, treatment
Peyronieho choroba etiológia patogenéza diagnostika liečba
Klin urol 2020; 16 (2-3): 89 – 95
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by