Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príbuzné obory
Pitný režim v stravovaní detí
Iveta Ondriová, Anna Sinaiová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2016
Neoddeliteľnou súčasťou zdravej výživy detí je správny pitný režim. Pitný režim znamená dopĺňanie tekutín s cieľom
pokryť ich každodenné straty. Vždy je nutné dodržiavať rovnováhu medzi príjmom a výdajom tekutín. Nedostatok tekutín
spôsobuje dehydratáciu organizmu, na ktorú su citlivé najmä mozgové bunky, preto sa objavujú bolesti hlavy až
poruchy psychiky. Predkladaný príspevok sa zaoberá pitným režimom v stravovaní detí. Obsahuje informácie o pitnom
režime, množstve tekutín, nadbytku a úbytku tekutín, dehydratácii, vhodných a nevhodných nápojoch, o pitnom režime
v škole. Jeho cieľom, na základe literárnych údajov, bolo poukázať na optimalizáciu pitného režimu v stravovaní
detí v jednotlivých vekových kategóriách(2,14).
pitný režim dehydratácia voda vo výžive nápoje
Pediatria (Bratisl.) 2016; 11 (4): 219-222
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by