Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Plazmatický endotelín a diabetická angiopatia
Ivana Ságová, Matej Stančík, Anton Vaňuga, Dušan Pavai, Helena Urbánková, Peter Vaňuga, Anton Lacko
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Endotelíny sú peptidové hormóny so silným vazokonstrikčným účinkom. Najvýznamnejší je endotelín-1, ktorý spôsobuje konstrikciu koronárnych, renálnych, pľúcnych a mozgových artérií a inhibuje sekréciu vazopresínu a atriálneho nátriuretického faktora. Endotelín má vzhľadom na svoj účinok význam v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení, ale aj v patogenéze bronchiálnej astmy, Reynaudovho syndrómu, vaskulárnych ochorení obličiek a cievnych mozgových príhod. Cieľom práce bolo stanoviť plazmatickú hladinu endotelínu u pacientov s diabetom mellitom 1. typu. Naše výsledky preukázali vyššiu endoteliémiu u pacientov s DM 1. typu v porovnaní so zdravou populáciou. Hladina endotelínu u diabetikov 1. typu bez chronických komplikácií korelovala s porušenou mikrocirkuláciou v podkoží, kým u diabetikov 1. typu s chronickými komplikáciami korelovala s mikroalbuminúriou. Naše výsledky sú potvrdením významnej úlohy endotelínu v patogenéze diabetickej angiopatie.
diabetes mellitus 1. typu endotelín diabetická angiopatia
Interná med. 2017; 17 (4): 139-142
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by