Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
7-8
2021
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Klinická farmakológia
Pleiotropné účinky statínov
Daniel Pella, Viola Mechírová, Rafael Rybár, Viola Mechírová ml.
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2004
Statíny prekonali v liečbe aterosklerózy všetky doteraz používané liekové skupiny. Prospech z užívania statínov je dokonca vyšší ako z betablokátorov, inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antitrombotík. Niet divu, že statíny boli označené už koncom minulého storočia za „zázračné“ lieky. Ukázalo sa, že nie všetky pozitívne výsledky statínov sa dajú vysvetliť len púhym poklesom aterogénnych lipidov, pretože z liečby profitujú i pacienti s „normálnym“ lipidovým profilom. Množia sa vedecké dôkazy aj o iných, ako hypolipemických účinkoch, nazývaných ako pleiotropné, resp. nelipidové. Medzi najdôležitejšie pleiotropné účinky statínov patria účinky na endotelovú funkciu, protizápalové, antitrombotické a antiproliferačné účinky. Medzi samotnými statínmi existujú rozdiely nielen v sile hypolipemického účinku, ale aj v pleiotropných účinkoch.
statíny pleiotropné účinky hypolipemické účinky
Interná med. 2004; 4 (4): 259-261
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by