Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2020
Slovenská gynekológia a pôrodníctvo
Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
4x ročne
1335-0862
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma
TÉMA: KAZUISTIKY
Pľúcna artériová hypertenzia v tehotenstve: kazuistika
L. McCullough, E. Scholtz, Z. Nováková, M. Luknár, E. Goncalvesová
Tento článok bol publikovaný v čísle 2/2019
Pľúcna artériová hypertenzia je progresívne ochorenie, ktoré postupne vedie k pravostrannému srdcovému zlyhaniu. Zmeny v materskom organizme počas tehotenstva dokážu výrazne zhoršiť pľúcnu hypertenziu, výsledky gravidity sú zaťažené výrazne vyššou materskou a novorodeneckou morbiditou a mortalitou. V našej kazuistike opisujeme prípad pacientky s pozitívnou rodinnou anamnézou, u ktorej bola diagnostikovaná pľúcna artériová hypertenzia v 25. týždni tehotenstva. Vďaka adekvátnej liečbe sa dokázal jej stav stabilizovať a tehotenstvo sa za kontrolovaných podmienok ukončilo v 33. týždni cisárskym rezom.

PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION IN PREGNANCY: CASE STUDY
Pulmonary arterial hypertension is a severe and progressive disease, which eventually leads to right heart failure. Physiologic changes that occur in the maternal organism during pregnancy exacerbate the disease and cause high maternal and neonatal morbidity and mortality rates. In this case, we report on a patient with a family history of PAH, who was diagnosed with PAH in the 25th week of gestation. Her state was stabilized with initial treatment, and she went on to deliver after finishing the 33rd week of gestation by caesarean section.
Keywords: pulmonary arterial hypertension, pregnancy, Sildenafil, Treprostinil, caesarean section
pľúcna artériová hypertenzia tehotenstvo sildenafil treprostinil cisársky rez
Slov. Gynek. Pôrod., 26, 2019, s. 108 – 112
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by