Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téme čísla
Pľúcna embólia a chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia
Bibiána Kafková, Iveta Šimková
Chronická tromboembolická pľúcna hypertenzia (CTEPH) je zriedkavou, ale závažnou neskorou komplikáciou pľúcnej embólie. Vzniká v dôsledku nekompletnej rezolúcie tromboembolu napriek liečbe a jeho následnej organizácii, čo vedie k mechanickej obštrukcii veľkých a stredných pľúcnych tepien. Súčasne sa spúšťa remodelácia malých pľúcnych artérií. Mechanická obštrukcia a periférna mikrovaskulopatia vedú k zvyšovaniu pľúcnej vaskulárnej rezistencie, pľúcnej hypertenzii a zlyhávaniu pravej komory srdca. Základom liečby je chirurgická endarterektómia pľúcnice, u inoperabilných pacientov alebo u chorých s reziduálnou pľúcnou hypertenziou po operácii balóniková angioplastika a špecifická liečba liekmi, ktoré sa používajú aj na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie.

Pulmonary embolism and chronic thromboembolic pulmonary hypertension
Chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) is a severe but rare late complication of pulmonary embolism. It arises due to incomplete thromboembolic resolution despite treatment and its subsequent organization, leading to mechanical obstruction of the large and middle pulmonary arteries. At the same time, remodelling of the small pulmonary arteries is initiated. Mechanical obstruction and peripheral microvasculopathy lead to increased pulmonary vascular resistance, pulmonary hypertension, and right ventricular failure. The basis of treatment is surgical endarterectomy of the pulmonary artery. Balloon angioplasty and specific drug treatment are also used to treat pulmonary arterial hypertension for inoperable patients or patients with residual pulmonary hypertension after surgery.
Keywords: chronic thromboembolic pulmonary hypertension, pulmonary endarterectomy, balloon angioplasty of the pulmonary arteries, specific treatment of pulmonary hypertension
chronická trombembolická pľúcna hypertenzia endarterektómia pľúcnice, balóniková angioplastika pľúcnych artérií špecifická liečba pľúcnej hypertenzie
Kardiol. Prax 2022; 20 (2): 88-95
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by