Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Kardiológia pre prax
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis
4x ročne
1336-3433
Vybrané články sú voľne prístupné.
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Téme čísla
Pľúcna embólia a COVID-19
Pavol Murín
Infekcia COVID-19 sa spája so zvýšeným výskytom tromboembolických komplikácií. Väčšina klinických štúdií poukazuje na zvýšené riziko pľúcnej embolizácie, najmä u hospitalizovaných a kriticky chorých pacientov s COVID 19. Pľúcna embolizácia je podobne ako COVID pneumónia asociovaná s hypoxémiou, dýchavicou a vzostupom D-diméru. Použitie konvenčných klinických a laboratórnych kritérií na diagnózu pľúcnej embolizácie v populácii pacientov s COVID 19 je diagnostickou výzvou aj pre skúsených lekárov. Skorá identifikácia symptómov pľúcnej embolizácie by mala viesť k doplneniu zobrazovacích metód a začatiu antikoagulačnej liečby.

Pulmonary embolism and COVID-19
Accumulating evidence has shown an increased risk of thrombotic complications in patients with COVID-19 infection. Most studies have identified the risk during a hospital stay, especially for patients with critically severe COVID-19. COVID-19 and pulmonary embolism are associated with hypoxemia, dyspnoea and increased D-dimer. Diagnosis of pulmonary embolism in a patient with COVID-19 using the conventional clinical and biochemical evidence is challenging and requires diagnostic skills. Identification of early symptoms of pulmonary embolism should lead to rapid imaging diagnostics and initiation of anticoagulation treatment
Keywords: pulmonary embolism, COVID- 19, D-dimer
pľúcna embolizácia COVID-19 D-dimér
Kardiol. Prax 2022; 20 (2): 112-116
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by