Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
4
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Kazuistiky
Pľúcna embólia pri kombinovanom vrodenom trombofilnom stave - mutácii faktora v leiden a mutácii metyléntetrahydrofolát reduktázy c667t opis prípadu mladého muža a prehľad problematiky
Oľga Jurkovičová, Ľubomír Fľak, Igor André
Tento článok bol publikovaný v čísle 12/2006
V kazuistike autori uvádzajú výskyt pľúcnej embólie (PE) u mladého 31-ročného muža s rodinnou anamnézou venózneho tromboembolizmu (VTE) u viacerých pokrvných príbuzných. Ako príčina PE sa u pacienta zistil vrodený trombofilný stav - homozygotná forma mutácie faktora V Leiden, ktorá sa vyskytla v kombinácii s heterozygotnou formou mutácie metyléntetrahydrofolát reduktázy (MTHFR) C667T a miernou hyperhomocysteinémiou. Okrem toho sa u pacienta zistil aj ľahký deficit proteínu S. Heterozygotná forma mutácie faktora V Leiden sa preukázala aj u dvoch pokrvných príbuzných - matky a brata. Obvyklé rizikové faktory alebo príčiny predisponujúce k VTE sa u pacienta nenašli. Nepodarilo sa zistiť ani zdroj embolizácie. Pacient nemal žiadne klinické a ani sonografické znaky trombózy hlbokého venózneho systému dolných končatín, ktorý býva najčastejším zdrojom PE. Priebeh PE sa u pacienta komplikoval pravdepodobne nasadajúcou sekundárnou pleuropneumóniou, ktorá podstatne predĺžila čas hospitalizácie i rekonvalescencie. V diskusii sa autori zameriavajú na diagnostiku a skríning vrodených trombofilných stavov a mutácie faktora V Leiden. Pozornosť venujú aj optimálnemu spôsobu liečby akútnej príhody VTE a prevencie jej recidív.
mutácia faktora V Leiden pľúcna embólia venózny tromboembolizmus vrodený trombofilný stav
Interná med. 2006; 6 (12): 693-701
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by