Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Prehľadové práce
Pľúcna embólia, výskyt, diagnostika a liečba v 10-ročnom období v spádovej nemocnici
Margita Belicová, Jurina Sadloňová, Marian Mokáň
Tento článok bol publikovaný v čísle 9/2008
Predkladáme retrospektívnu analýzu na výskyt, diagnostiku a liečbu pacientov s akútnou pľúcnou embóliou, ktorí boli hospitalizovaní na našom pracovisku v rokoch 1996-2005. Cieľ práce: vyhodnotiť výskyt, zdroj, rizikové faktory, klinické prejavy a liečbu pacientov s pľúcnou embóliou v uvedenom období. Súbor pacientov a metodika: V tomto 10-ročnom období bolo hospitalizovaných 229 pacientov (119 žien) s priemerným vekom 61,03 (SD 16,32) a s diagnózou pľúcna embólia, ktorí tvorili 0,83 % všetkých hospitalizovaných pacientov. Diagnóza bola u hemodynamicky stabilných pacientov potvrdená perfúznou scintigrafiou pľúc, CT-angiografiou pľúc alebo pľúcnou angiografiou. Pacientom sa podávala antikoagulačná liečba (heparín pumpou alebo nízkomolekulárne heparíny) alebo trombolýza (tkanivový aktivátor plazminogénu alebo streptokináza). Výsledky: Výskyt pľúcnej embólie bol 0,1-0,37 na 1000 obyvateľov a rok. Priemerný vek žien bol nižší oproti mužom (59,8 vs. 63,13), najčastejším symptómom bola dýchavičnosť (88 %) a bolesti na hrudníku (64 %). Zdroj bol zistený u 66 % pacientov, zistili sme rôznorodé rizikové faktory. 31 % pacientov sa podala trombolytická liečba, počas ktorej sa u 1,4 % pacientov vyskytlo intrakraniálne krvácanie, ktoré sa nevyskytlo pri antikoagulačnej liečbe. Celková úmrtnosť pacientov s PE bola 18 %, závisela od veľkosti pľúcnej embólie a pridružených ochorení. Záver: Bolesť na hrudníku, ktorou sa prezentovala pľúcna embólia u mladých ľudí, bola väčšinou pri prvom vyšetrení podhodnotená, čo viedlo k chybnej diagnóze. Naopak, bolesť na hrudníku sa u starších ľudí hodnotila ako akútny koronárny syndróm a dýchavičnosť ako kardiálna dekompenzácia. Podávanie trombolytickej liečby bolo s ohľadom na komplikácie bezpečné, s dobrým klinickým efektom.
pľúcna embólia hlboká venózna trombóza trombolýza antikoagulačná liečba
Interná med. 2008; 8 (9): 441-447
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by