Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
3
2022
Interná medicína
Recenzovaný, postgraduálne zameraný odborný lekársky časopis. Odborným garantom časopisu je Slovenská internistická spoločnosť.
11x ročne, júl-august dvojčíslo
1335-8359
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Interná medicína v skratke
Pľúcna hypertenzia – klasifikácia, diagnostika a liečba
Pavol Joppa, Ružena Tkáčová
Tento článok bol publikovaný v čísle 1/2004
Pľúcna hypertenzia (PH) je definovaná ako zvýšenie hodnôt systolického tlaku v a. pulmonalis nad 30 mm Hg a stredného tlaku nad 20 mm Hg v pokoji v ležiacej polohe a/alebo zvýšenie stredného tlaku v a. pulmonalis nad 30 mm Hg pri fyzickej záťaži (1, 2).Hodnota stredného tlaku v a. pulmonalis v pokoji určuje stupeň závažnosti pľúcnej hypertenzie: 20 – 29 mm Hg predstavuje ľahký, 30 – 39 mm Hg predstavuje stredne ťažký, a viac ako 40 mm Hg ťažký stupeň PH (2).
Interná med. 2004; 4 (1): 48 - 51
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by