Dovoľujeme si Vás upozorniť, že naša web stránka
je určená iba pre odbornú lekársku verejnosť.
6
2022
Pediatria
Vedecko-odborný lekársky časopis
6x ročne
1336-863X
Časopis je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed.
Všetky články sú recenzované.
Vydavateľ nenesie zodpovednosť za údaje a názory autorov jednotlivých článkov či inzerátov.
Články na šedých stranách sú firemnými prezentáciami alebo nerecenzovanými informáciami, za ktorých obsah zodpovedá autor.
Reprodukcia obsahu je povolená len s priamym súhlasom redakcie.
TÉMA: Príbuzné odbory
Podpora komunikačných schopností u detí s poruchami autistického spektra
Iveta Ondriová, Jana Cinová
Tento článok bol publikovaný v čísle 4/2017
Detský autizmus je najznámejšou poruchou z diagnostického súboru, ktoré nazývame poruchy autistického spektra.
Podľa medzinárodnej klasifikácie ochorení ide o pervazívne vývinové poruchy. Klinicky sa detský autizmus prejavuje
okolo troch rokov. Preniká do všetkých oblastí vývinu jedinca, predovšetkým do vývinu komunikácie, sociálnych vzťahov,
imaginácie – hry a predstavivosti. Ide o poruchu, ktorá výrazne ovplyvňuje celkový vývin dieťaťa, výchovné metódy
a možnosti jeho vzdelávania. Autorky v predkladanom príspevku sprístupňujú možnosti podpory komunikačných
schopností u detí s poruchou autistického spektra.
dieťa autizmus sociálna interakcia pervazívna porucha
Pediatria (Bratisl.) 2017; 12 (4): 210-213
Všeobecné obchodné podmienky | Ochrana osobných údajov | Fakturačné údaje
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené,
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané.

programmed by