Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
13. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Miesto konania
Banska Bystrica
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
ABSTRAKTY
Štrukturovaný abstrakt pošlite do 15. 4. 2019 na e-mail
Lekári: karol.kralinsky@dfnbb.sk
Sestry: maria.supinova@szu.sk
(v predmete e-mailu uviesť 13. Slovenský pediatrický kongres)

JAZYK ABSTRAKTU
slovenský, český, anglický

POSTERY
- e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu
marketing@amedi.sk v termíne do 30.05. 2019
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte
do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov,
ale vytvorte ich v programoch Excel, alebo Word
Partneri
Ďakujeme.
HLAVNÍ PARTNERI
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal