Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Slovenská pediatrická spoločnosť
Slovenská lekárska spoločnosť
13. SLOVENSKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU
Miesto konania
Banska Bystrica
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
MUDr. Eva Bubánska, PhD.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
MUDr. Miloslav Hanula, PhD.
RNDr. Mária Knapková, PhD.
RNDr. Roman Koreň, PhD.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
MUDr. Oliver Petrík, PhD.
Mgr. Ľuba Pohorelá
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

VEDECKÝ VÝBOR
prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.
doc. MUDr. Marta Benedeková, CSc.
prof. MUDr. Ján Buchanec, DrSc.
doc. MUDr. Vladimír Bzdúch, CSc.
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
doc. MUDr. Katarína Furková, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.
MUDr. Ján Kovaľ, PhD.
prof. MUDr. Karol Králinský, PhD.
doc. MUDr. Milan Kuchta, CSc., mim. prof.
prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
MUDr. Katarína Šimovičová
doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
prof. MUDr. Mirko Zibolen, CSc.
Partneri
Ďakujeme.
HLAVNÍ PARTNERI
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal