Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
Detská fakultná nemocnica Košice
Pod odbornou garanciou:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Slovenská spoločnosť infektológov SLS
2. DNI DETSKEJ INFEKTOLÓGIE
s medzinárodnou účasťou
Miesto konania
Hotel Yasmin
Tyršovo nábrežie 1675/1,
040 01 Košice
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pred dvoma rokmi sme s „malou dušičkou“ organizovali konferenciu k 90. výročiu narodenia primára MUDr. Jána Virgalu. Aj napriek našim obavám konferencia mala veľký úspech, samozrejme hlavne pre meno a charizmu nášho primára. Odborný program bol veľmi široký a zaujímavý, prednášky z rôznych odborov medicíny spájali infekcie. Zišiel sa veľký počet aktívnych aj pasívnych účastníkov, ako aj gratulantov. Potešení takýmto úspechom sme sa rozhodli, po prerokovaní s Výborom Slovenskej spoločnosti infektológov, pokračovať v organizovaní konferencie v intervaloch dvoch rokov.
Sme veľmi radi, že Vás môžeme privítať na 2.dňoch detskej infektológie, ktorá sa koná v hoteli Yasmin v Košiciach, pod odbornou garanciou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Lekárskej Fakulty, Slovenskej spoločnosti infektológov SLS a Detskej fakultnej nemocnice Košice.
Pilierom programu konferencie ostávajú infekčné ochorenia v detskom veku v rôznych odboroch medicíny a stále aktuálna téma očkovania. Program obohatí účasť významných osobností z oblasti infektológie a vakcinológie zo susednej Českej republiky.
Ďakujem za podporu všetkým, ktorí stáli pri organizovaní tohto podujatia.
Prajeme Vám príjemný pobyt v jednom z najkrajších miest našej republiky, veľa nových odborných poznatkov a priateľských stretnutí.
Za organizačný výbor
MUDr. Dana Hudáčková
Primárka Detského infekčného oddelenia
Partneri
Ďakujeme.
Hlavní partneri
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal