Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
5. - 7. 6. 2019
Miesto konania
Aula Magna
Malá hora 4/A, 036 01 Martin
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
ABSTRAKTY                                                                                                                        
ABSTRAKT JE MOŽNÉ
Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru
dostupného na webovej stránke www.sus2019.sk do 1. 5. 2019.

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie
(prednáška, komentovaný elektronický poster, nekomentovaný elektronický poster, sekcia sestier),
pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu.

Všetky príspevky - prednášky, elektronické postery je potrebné pripraviť vo formáte .ppt
Informáciu o akceptácii abstraktu obdržíte najneskôr do 15. 5. 2019.

POSTEROVÁ SEKCIAPOKYNY PRE PRÍPRAVU POSTEROV
- prosíme o prípravu posterov v programe MS PowerPoint
- veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
- súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu steiningerova@amedi.sk
- aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky 

  vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch MS Excel, alebo MS Word.
- doporučená minimálna veľkosť písma je 10 bodov, typ písma Arial

- príprava komentovaného elektronického posteru bude vždy dvojitá:

  1x e-poster na jednej strane (1 slide) PDF
  1x prezentácia e-posteru maximálne na tri strany (3 slide) MS PowerPoint
- príprava nekomentovaného elektronického posteru:
  1x e-poster na jednej strane (1 slide) PDF

- prezentujúci bude mať poster dostupný počas trvania konferencie na LCD obrazovke 

  a na stránke www.sus2019.sk a druhú vlastnú prezentáciu (max. 3 strany) bude prezentovať počas svojej prednášky
- zaslaním posteru autor súhlasí s jeho zverejnením na stránke www.sus2019.sk


REZIDENTI*
SLOVENSKÁ UROLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ hradí v plnej výške registračný poplatok, stravu a ubytovanie lekárom v programe rezident. V prihláške je potrebné vyznačiť požadované údaje. Podmienkou je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe so spolubývajúcim. Ubytovanie je potrebné rezervovať podľa predchádzajúcich pokynov. Za týchto podmienok sa na Vás bude vzťahovať nepeňažné plnenie za ubytovanie.

*Rezident musí byť členom SUS.
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal