Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
26. VÝROČNÁ KONFERENCIA SLOVENSKEJ UROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI
5. - 7. 6. 2019
Miesto konania
Aula Magna
Malá hora 4/A, 036 01 Martin
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0911 038 002
steiningerova@amedi.sk
REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 30.3.2019* po 30.3. a namieste
Zdravotné sestry členky sekcie sestier pracujúcich v urológii SSS aPA, SLS 5 € 10 €
Zdravotné sestry nečlenky sekcie sestier pracujúcich v urológii SSS aPA, SLS 10 € 15 €
Členovia SUS alebo ČUS 100 € 120 €
Nečlenovia SUS alebo ČUS 120 € 150 €
Rezidenti nečlenovia SUS 80 € 100 €
Rezidenti organizovaní v SUS zdarma zdarma

*Zvýhodnený poplatok platí v prípade platby prevodom, pri doržaní stanoveného termínu.
Pri registrácii prosíme predložiť doklad o zaplatení registračného poplatku.

Účasť je možné zrušiť v termíne do 15. 5. 2019. Po tomto termíne sú uhradené poplatky nevratné.

INÉ POPLATKY
Obed 6. 6. 2019 10 €
Obed 7. 6. 2019 10 €
Divadelné predstavenie 5. 6. 2019 15 €
Spoločenský večer 6. 6. 2019 30 €

SPÔSOB PLATBY – REGISTRAČNÉHO POPLATKU
• prevodom na účet (prosíme uhradiť do 15. 5. 2019)
• v hotovosti pri registrácii
majiteľ účtu: A-medi management, s. r. o.
Banka: UniCredit Bank
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 7619
Poznámka: meno účastníka
V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry.
V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa.
Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do systému postgraduálneho vzdelávania s pridelením kreditov CME.
©2023 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal