UPOZORNENIE! V piatok 6. augusta 2021 od 11.00h. bude prebiehať plánovaná údržba servera a stránka môže byť dočasne nedostupná.
organizátor podujatia www.amedi.sk
pod záštitou
Slovenská lekárska spoločnosť
I. Interná klinika UNM a JLF UK
Univerzitná nemocnica Martin
29. konferencia SSPEV
s medzinárodnou účasťou
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk

Pondelok 23. 11. 2020 --------------------------------------------

13:00 – 16:00
ZAHÁJENIE ON LINE KONFERENCIE (15 min)
Juraj Krivuš – prezident SSPEV
Pavel Ťešínský – prezident SKVIMP
Peter Chlebo – predseda sekcie dietológie

INTENZÍVNA NUTRIČNÁ LIEČBA
KOORDINÁTORI JURAJ KRIVUŠ A PAVEL ŤEŠÍNSKÝ
1. Anabolické steroidy v nutričnej starostlivosti o kriticky chorého pacient(15 min)
Krivuš J., Dedinská I., Mokáň M., MARTIN
2. Predoperačná nutričná starostlivosť (15 min)
Lovecká H., Kissová S., LEVICE
3. Energetická a proteinová potreba vo včasnej fáze kritického stav(15 min)
Kula R., OSTRAVA, ČR
4. Starnutie (aging) a kriticky chorý pacient (15 min)
Kozánek J., POVAŽSKÁ BYSTRICA
5. Postresuscitační fáze kritického stavu: nutrice a nejen to (15 min)
Těšínský P., PRAHA, ČR
6. Význam výživy a rehabilitace v rekonvalescenci akutního stavu (15 min)
Šenkyřík M., BRNO, ČR
7. Úloha fosfátu v metabolické péči - O čem nás informuje refeeding syndrom (15 min)
Sobotka L., HRADEC KRÁLOVÉ, ČR
8. DISKUSIA (15 min)

PREDNÁŠKA SPONZOROVANÁ SPOLOČNOSŤOU FRESENIUS KABI
Výživa pacienta od JIS po štandardné oddelenie (15 min)
Slezáková J., RIMAVSKÁ SOBOTA

PREDNÁŠKA SPONZOROVANÁ SPOLOČNOSŤOU NESTLE HEALTH SCIENCE

Nutričný manažment pacienta s karcinómom pažeráka (15 min)
Tarabová K., BRATISLAVA

PREDNÁŠKA SPONZOROVANÁ SPOLOČNOSŤOU NUTRICIA
Manažment malnutrície u pacientov so zmenou vnímania chutí (15 min)
Krivuš J., MARTIN


Utorok. 24. 11. 2020 ----------------------------------------------
13:00 – 15:30
MIKROBIOTA A PATOGÉNY V GIT
KOORDINÁTORI PAVEL KOHOUT A MICHAL GERGEL
1. Střevní mikrobiota a možnosti jejího ovlivnění (15 min)
Kohout P., Vejmelka J., Summerová S., PRAHA, ČR
2. Úloha črevného mikrobiómu v procese hojenia anastomóz (15 min)
Gergel M., BRATISLAVA
3. Syndróm bakteriálneho prerastania v tenkom čreve (SIBO) a malnutrícia (15 min)
Juríček R., BRATISLAVA
4. Exogénne faktory a plasticita ľudského črevného mikrobiómu (15 min)
Bielik V., BRATSLAVA
5. Clostridium difficile v nemocnici (15 min)
Volekova M., Krokošová J., Slobodianiuk G., REVÚCA, ZVOLEN
6. Clostridium dificile infekcie v nemocničnej praxi (15 min)
Zachar J., RIMAVSKÁ SOBOTA
7. Faktory asociované s výskytom ATB asociovanou hnačkou s Clostridium difficile infekciou (15 min)
Koloz M., MARTIN
8. Možnosti liečby enterokolitídy vyvolanej clostridium difficile (15 min)
Haško J., Krokošová J., ZVOLEN
9. Modifikácia črevného mikrobiómu materským mliekom (15 min)
Maťašová K., Zibolen M., MARTIN
10. DISKUSIA (15 min)


Streda 25. 11. 2020 -----------------------------------------------
13:00 – 15:00
DOMÁCA PARENTERÁLNA VÝŽIVA
KOORDINÁTORI JÚLIA SLEZÁKOVÁ A LAURA GOMBOŠOVÁ
1. Register DPV (15 min)
Slezáková J., RIMAVSKÁ SOBOTA 
2. Cievne vstupy pre DPV (15 min)
Kunderlík M., BRATISLAVA
3. Cievny prístup pre DPV (15 min)
Slobodianiuk G., Schekun A., Volekova M., REVÚCA

Novinky v liečbe Teduglutidom na Slovensku
4. Mechanizmus účinku Teduglutidu, dáta z liečby pacientky (15 min)
Krivuš J., MARTIN
5. Krátke črevo u detí , profil pediatrického pacienta na liečbu Teduglutidom (15 min)
Hornová J., BRATISLAVA
6. Profil dospelého pacienta na liečbu Teduglutidom (15 min)
Gombošová L., KOŠICE
7. DISKUSIA (15 min)


Štvrtok 26. 11. 2020 ---------------------------------------------
13:00 – 15:30
DIETOLÓGIA
KOORDINÁTORI PETER CHLEBO A GABRIELA GOTTFRIED
1. Vplyv pravidelnej konzumácie čučoriedok na moduláciu vybraných biochemických parametrov krvného séra (15 min)
Habánová M., Chlebo P., Jančichová K., Kopčeková J., Mrázová M., Gažarová, Schwarzová M., NITRA
2. Hodnotenie príjmu vybraných minerálnych látok na základe špecifických socio-demografických ukazovateľov v populácii  premenopauzálnych žien (15 min)
Jančichová K, Habánová M, Chlebo P, Gažarová M, Kopčeková J, Mrázová J, NITRA
3. Využitie Hlivy ustricovej vo výžive ľudí (15 min)
Chlebo P., Hercegová A., Servátková M., Habánová M., Jančichá K., Chlebová Z., Lenártová P., Mečiarová L., NITRA
4. Výživa v prevencii osteoporózy (15 min)
Lenártová P., Chlebo P., Habánová M., Lenártová P., Jančichová K., Servátková M., Mečiarová L., NITRA
5. Probiotiká a prebiotiká v potravinách (15 min)
Gottfried G., Dostálová K., Bartková Z., KOŠICE, BRATISLAVA
6. Vplyv rôznych diét na tvorbu močových konkrementov (15 min)
Švihra J., Švihra J., Ľupták J., MARTIN
7. Vláknina a obezita (15 min)
Voleková M., REVÚCA
8. Aspekty výživy a zdravia u pacientov s kolorektálnym karcinómom (15 min)
Lenická, D., Fatrcová-Šramková, K., Schwarzová, M., NITRA.
9. DISKUSIA (15 min)


Piatok 27. 11. 2020 -----------------------------------------------
13:00 – 15:30
HORÚCE TÉMY
KOORDINÁTORI ZDEŇEK ZADÁK A MÁRIA VOLEKOVÁ
1. COVID 19 nutričná starostlivosť o ventilovaného a neventilovaného pacienta (15 min)
Krivuš J., Dedinská I., Mokáň M., MARTIN
2. Metabolická a mechanická funkce svalstva ve zdraví a v nemoci (15 min)
Zadák Z., Vališ M., Vyšata O., HRADEC KRÁLOVÉ, ČR
3. Proč potřebujeme doporučení pro nutriční péči a stravování v nemocnicích? (15 min)
Novák F., PRAHA, ČR
4. Klinický efekt špecializovanej výživy na budovanie svalov a zvýšenie kvality života pacientov“ (15 min)
Gombošová L., KOŠICE
5. Kvalita ZS v nemocniciach SR, hodnotenia OECD a EU (15 min)
Voleková M., REVÚCA
6. DISKUSIA (15 min)


VARIA
KOORDINÁTORI JÁN KOZÁNEK, JÁN ZACHAR
1. Význam črevnej mikroflóry v etiopatogenéze nealkoholovej steatózy pečene detí (15 min)
Havlíčeková Z., Michnová Z., Bánovčín P., MARTIN
2. Autoimunitné neurodegeneratívne ochorenia a črevný mikrobióm (10 min)
Ružinák R., Sivák V., Kurča E., MARTIN
3. Optimálny nutričný manažment pacienta s nádorom hlavy a krku - naše skúsenosti. (10 min)
Obtulovičová K., Adásková M., Koiš D., RUŽOMBEROK
4. Nutrition Day (10 min)
Dlugoš J., Slezáková J.,  RIMAVSKÁ SOBOTA
5. DISKUSIA (10 min)

ZÁVER KONFERENCIE
JURAJ KRIVUŠ, MARIÁN MOKÁŇ
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal