organizátor podujatia www.amedi.sk
3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII
Miesto konania
Holiday Inn
Športová 568/2, 010 10 Žilina
Termín podujatia
6. - 7. 2. 2020
Koniec registrácie 03. 02. 2020
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


POKYNY PRE AUTOROV

• prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na marketing@amedi.sk najneskôr do 15. 12. 2019
• všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk
• akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4; do abstraktu nevkladajte tabuľky, grafy ani obrázky
• abstrakt musí obsahovať názov prednášky, autorov (priezvisko a iniciálka mena, priezvisko a meno prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská
• o prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor, autori budú o prijatí informovaní po zostavené programu
• názov prednášky a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy
• prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
• akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
• maximálny časový rozsah prezentácie je 10 min.


E-POSTERY POKYNY
 
• e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
• veľkosť snímky – 16:9, na šírku (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
• súbor následne uložte vo formáte .pdf a zašlite na adresu marketing@amedi.sk v termíne do 25. 1. 2020
• aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, ale vytvorte ich v programoch Excel alebo Word
• e-postery budú k dispozícii počas celého podujatiaVŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

• abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia
• vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov
• vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú kazuistiku do programu formou prednášky alebo e-posteru
• videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia. V prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na marketing@amedi.sk
• podujatie je zaradené do kreditného systému CME


SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE KAZUISTIKY

1. Hodnotenie odbornou porotou (vedecký, programový výbor) - autori prác, ktorí sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste sa
zaväzujú spracovať kazuistiky v textovej podobe na publikáciu v časopisoch Interná medicína, resp. Kardiológia pre prax; uverejnenie článku je honorované

2. Hodnotenie publika - autori víťazných prác získajú odbornú publikáciu

• výsledky budú vyhlásené na mieste po skončení prednášok

Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
©2020 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal