Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII
Miesto konania
Holiday Inn
Športová 568/2, 010 10 Žilina
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


POKYNY PRE AUTOROV

  • formulujte prednášku na max. 8 minút.
  • trvanie diskusie max. 4 minúty.
  • majte na pamäti, že počas 8 minút môžete ukázať do cca 13 slidov.
  • kazuistika nemá obsahovať dlhý prehľad súčasných poznatkov. Tieto si môžete pripraviť ako „zálohu“ do diskusie
  • prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium s dostupným interaktívnym hlasovaním
  • akákoľvek obrazová dokumentácia a video dokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta
  • videozáznam z prednášok bude zverejnený na webe podujatia; v prípade, ak nesúhlasíte so zverejnením, oznámte nám to najneskôr 5 dní po skončení podujatia mailom na marketing@amedi.sk

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIE KAZUISTIKY

1. Hodnotenie odbornou porotou (vedecký, programový výbor) - Autor výhernej kazuistiky v každom odbore (Interná medicína, Kardiológia) bude honorovaný sumou 300 €.

2. Hodnotenie publika - Autori víťazných prác získajú odbornú publikáciu. Váš hlas bude možné odovzdať na mieste prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré obdržíte pri registrácii.

Výsledky budú vyhlásené na mieste po skončení prednášok. Víťazi oboch kategórií sa zaväzujú spracovať kazuistiku v textovej podobe na publikovanie v časopisoch Interná medicína, resp. Kardiológia pre prax.

Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal