Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
3. KAZUISTIKY V INTERNEJ MEDICÍNE A KARDIOLÓGII
Miesto konania
Holiday Inn
Športová 568/2, 010 10 Žilina
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
Kde?
Holiday Inn, Športová 568/2, 010 10 Žilina
MIESTO KONANIA

Hotel Holiday Inn
Športová 2
010 01 Žilina Slovakia


TERMÍN KONANIA

6. - 7. február 2020


ODBORNÍ GARANTI

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC


VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., FESC
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
MUDr. Juraj Dúbrava, PhD., FESC
doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.


TÉMY

1. Blok kazuistík z internej medicíny
2. Blok kazuistík z kardiológie
3. Blok kazuistík z diabetológie
Termín na prihlásenie na aktívnu účasť: 15. 12. 2019


NOVINKA

Tréning prezentačných zručností - štvrtok 6. 2. o 15:30

KREDITY
Pasívna účasť:
6. 2. 2020 3 kredity
7. 2. 2020 5 kreditov

Aktívna účasť:
domáci autor 10 kreditov
domáci spoluautor (prví dvaja) 5 kreditov
zahraničný autor 15 kreditov
zahraničný spoluautor (prví dvaja) 10 kreditov

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po skončení prednášok.


Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal