Prezeráte si podstránku archivovaného a už uskutočneného podujatia.
organizátor podujatia www.amedi.sk
A-medi management, s.r.o.
Pod záštitou: Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
4 Festival NEURO KAZUISTÍK
Miesto konania
Hotel Chopok
Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš, 031 01 Demänovská dolina Jasná
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0911 038 002
klara@amedi.sk
Na základe podmienok od ARS CME je potrebné, aby ste si do každej Vašej prezentácie na danom podujatí vložili ako 2. slide, slide o konflikte záujmov.
Pri nedodržaní podmienok, Vám nemusí byť umožnená prezentácia Vašej prednášky na odbornom podujatí.Termín k prihláseniu na aktívnu účasť: 1. 3. 2020

Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty prosím zasielajte elektronicky cez online
registráciu na www.amedi.sk, alebo mailom na steiningerova@amedi.sk pri dodržaní stanoveného termínu.

Pokyny k prihláseniu na aktívnu účasť nájdete na
www.amedi.sk


POKYNY PRE AUTOROV

● Kazuistika na témy: Cerebrovaskulárne ochorenia, Pohybové ochorenia, Sclerosis multiplex, Varia.
● Abstrakt musí obsahovať názov prezentácie, autorov (priezvisko a iniciálka mena, prednášajúceho podčiarknuť), pracoviská.
● Akceptuje sa výlučne abstrakt, odoslaný v elektronickej podobe (e-mail), napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12, riadkovanie 1,5, maximálny rozsah 1 strana formátu A4. Ako prílohu je možné vložiť dôležitý obrázok, tabuľku alebo graf.
● Názov prezentácie a jej obsah môžu obsahovať len názvy účinných látok liekov, ale nesmú obsahovať ich obchodné názvy.
● Prezentácie môžu obsahovať otázky pre auditórium, ktoré bude odpovedať prostredníctvom hlasovacích zariadení.
● Akákoľvek obrazová dokumentácia a videodokumentácia nesmie obsahovať potenciálne identifikátory pacienta.
● Prihlášky na aktívnu účasť a abstrakty zasielajte elektronicky cez online registráciu na www.amedi.sk alebo mailom na
steiningerova@amedi.sk, najneskôr do 1. 3. 2020.
● Všetci autori prezentácií sa musia vopred zaregistrovať prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk.
● Maximálny časový rozsah prednášky je 10 min., e-poster 3 min.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
● O prijatí ponúknutej kazuistiky na prezentáciu rozhoduje vedecký výbor.
● Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť zaslanú prezentáciu do programu ako prednášku alebo e-poster. Vedecký výbor si vyhradzuje právo zaradiť kazuistiky do blokov.
● O prijatí práce do programu budete informovaní mailom po zostavení programu. Autori, ktorí majú spracovať kazuistiky formou e-posteru, dostanú ihneď pokyny k spracovaniu.
● Abstrakty všetkých prijatých prác budú uverejnené v zborníku abstraktov, ktorý dostanú všetci registrovaní účastníci podujatia.
● Súťaž o najlepšie prezentácie vyhodnotí nezávislá porota a výsledky budú zverejnené počas podujatia.
● V prípade súhlasu autora bude videozáznam a audiozáznam z prezentácie zverejnený na www.amedi.sk.
● Prví autori prezentácií sú oslobodení od platby registračného poplatku.
● Práce, ktoré sa umiestnia v jednotlivých blokoch na 1. až 3. mieste, budú po náležitom spracovaní uverejnené ako kazuistiky v časopise Neurológia.
Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
©2022 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal