organizátor podujatia www.amedi.sk
A-medi management, s.r.o.
Pod záštitou: Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
4 Festival NEURO KAZUISTÍK
Miesto konania
Hotel Chopok
Demänovská Dolina 20, 031 01 Liptovský Mikuláš, 031 01 Demänovská dolina Jasná
Termín podujatia
3. – 4. 4. 2020
Koniec registrácie 31. 03. 2020
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
+421 2 556 472 47
0903 224 625
marketing@amedi.sk
MIESTO KONANIA
Hotel Chopok, Demänovská Dolina 20, 031 01 Demänovská dolina Jasná

REGISTRÁCIA
3. apríl 2020 4. apríl 2020
od 12:00 hod. 08:00 – 13:00 hod.

REGISTRAČNÝ POPLATOK
do 1. 3. 2020 od 2. 3. 2020
Členovia SNeS SLS 50 € 70 €
Ostatní 60 € 80 €

Prví autori prednášok sú oslobodení od platby registračného poplatku.
Zvýhodnené poplatky je potrebné uhradiť prevodom na účet k stanovenému termínu.
Uhradený registračný poplatok je nevratný.

POPLATKY
Diskusný večer 3. 4. 2020 10 €
Obed a občerstvenie 4. 4. 2020 5 €

Z účasti na podujatí neplynie nepeňažné plnenie.

REGISTRAČNÝ POPLATOK ZAHŔŇA
– účasť na odborných prednáškach
– všetky materiály, program, kongresová taška
– DPH
– materiály garantujeme len prihláseným účastníkom pri dodržaní stanovených termínov

SPÔSOB PLATBY
– v hotovosti pri registrácii
– prevodom na účet (prosíme uhradiť do 25. 3. 2020)
majiteľ účtu: A-medi management, s.r.o.
Banka: UniCredit Bank
Číslo účtu: 1026852003/1111
Variabilný symbol: 342020 (pri online registrácii použite číslo zálohovej faktúry)
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK11 1111 0000 0010 2685 2003
Poznámka: meno účastníka

V prípade online registrácie Vám bude vygenerovaná zálohová faktúra. Prosíme, ako variabilný symbol použiť číslo faktúry. V poznámke je potrebné uviesť meno účastníka na účely identifikácie platiteľa. Aj v prípade platby na účet prosíme o registráciu (elektronicky alebo poštou).

PREDNÁŠKY
V sekciách podľa časového harmonogramu, počítačové premietanie

POTVRDENIE O ÚČASTI
Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.
©2019 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal