organizátor podujatia www.amedi.sk
49. slovenský a český Cerebrovaskulárny kongres
Miesto konania
GRAND HOTEL BELLEVUE
Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry-Starý Smokovec
Termín podujatia
22. – 24. 9. 2021
Koniec registrácie 19. 09. 2021
Registrácia
Zaregistrujte sa na podujatie.
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
DÔLEŽITÉ DÁTUMY

• 1. 7. 2021 – prihláška na aktívnu účasť (prednáška/e-poster)
   prostredníctvom online registrácie na www.amedi.sk alebo
   na email: melisova@amedi.sk
   – o zaradení prednášky/e-posteru rozhoduje vedecký a programový výbor:
• 17. 9. 2021 – prihláška na pasívnu účasť
• 10. 8. 2021 – zasielanie abstraktov na email: melisova@amedi.sk


POTVRDENIE O ÚČASTI


Podujatie bude zaradené do kreditného systému CME.
Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.


ŠTRUKTÚRA ABSTRAKTU

Názov prednášky, autori (priezvisko a iniciálka mena, meno
prednášajúceho podčiarknuť), pracovisko.


ČLENENIE ABSTRAKTU

Úvod, materiál a metodika, výsledky, záver.
Štruktúrovaný abstrakt treba odoslať e-mailom v elektronickej
podobe napísaný písmom Times New Roman, veľkosť písma 12,
riadkovanie 1,5, dĺžka max. 1 strana A4. Vyznačiť prezentáciu
prednáška/poster.

(V prípade, že abstrakt nebude dodaný v termíne, vo vytlačených
abstraktoch bude uvedený s poznámkou: Abstrakt nedodaný.)


E-POSTER


• e-postery prosím pripravte ako jednu snímku v programe PowerPoint
• veľkosť snímky – širokouhlá 16:9 (cesta na úpravu veľkosti: návrh – veľkosť snímky)
• súbor následne uložte vo formáte .pdf
• aby sa predišlo problémom s čitateľnosťou, prosím nevkladajte do súboru texty, 
   grafy a tabuľky vystrihnuté z iných súborov, 
ale vytvorte ich v programoch Excel,
   alebo WordSPOLOČENSKÁ ČASŤ KONGRESU:

Štvrtok - 22.9. 2021, od 19.30 hod.
- Diskusné fórum - Grandhotel Bellevue

Piatok - 23. 9. 2021, od 20.00 hod.
- Spoločné posedenie - Grandhotel Bellevue


PREDBEŽNÝ PROGRAM:

22. 9. 2021  11.00 registrácia
                    13.00 - 18.00 odborný program
                    19.30 - diskusné fórum

23. 9. 2021  9.00 - 16.00 odborný program
                    20.00 spoločné posedenie

24. 9. 2021  9.00 - 15.00 odborný program


©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal