organizátor podujatia www.amedi.sk
Pod záštitou:
Slovenskej neurologickej spoločnosti SLS
5 Festival NEURO KAZUISTÍK
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás
0948 059 239
melisova@amedi.sk
      PROGRAM
  vo formáte .pdf


Štvrtok 15.4.2021
14.00 – Otvorenie podujatia 5. Festival neurokazuistík

14.10 – 16.00 Blok 1

Predsedníctvo: prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.   

1 Strastiplná cesta k príčine ochorenia – kryptogénny infarkt 10 min.
Prednáška podporená z finančného príspevku spoločnosti Pfizer Luxembourg SARL, o. z.
Petrovičová A., (Nitra)

2 Tehotenský rébus v zadnej jame 10 min.
Ružinák R., Zeleňák K., Kolarovszki B., Tarčák M., Michalik J., Nosáľ V., Kurča E., (Martin)

3 Raritná cievna anomália ako príčina zriedkavej bifrontálnej ischémie 10 min.
Verbovský F., Gurčík L., Ferenc M., Rutkay M., (Levoča)

4 SARS-CoV-2 – Hladný žralok v mori plnom rýb 10 min.
Vargová V., Petrovičová A., Hajaš G., (Nitra)

5 Echinokoková cysta mozgu 10 min.
Lysak A., Buvala J., Kiss A., Toma D., Hrebeňárová B., Babková V., Ondrušová P., Halgaš F., Lysak N., Klepoch J., Novotný M., Šteňo A., (Bratislava)

6 Cystická echinokokóza spôsobujúca trombózu vena cava inferior u pacientky so sclerosis multiplex liečenej alemtuzumabom, alebo čo nás ešte môže prekvapiť? 10 min.
Kantorová E., Michalik J., Vajdová V., Tarčák M., Jankovičová N., Zeleňák K., Kurča E., (Martin)

7 Latentná tuberkulózna infekcia - možná komplikácia liečby SM vysokoúčinnými liekmi 10 min.
Klímová E., Cvengrošová A., Šofranko M., (Prešov)

8 Prekvapivá diagnóza 10 min.
Virágová M., Veselý B., Miklošková M., Petrovičová A., Dunčková L., Dean Z., Kytlic J., Hajaš G., (Nitra, Levice)

Diskusia 20 min.

Prestávka 30 min.


16.30 – 18.30 Blok 2

Predsedníctvo:
prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., MUDr. Branislav Veselý, Ph. D. 


1 Správna diagnóza prišla príliš neskoro 10 min.
Ivanová Z., Krastev G., Janegová A., Horák S., (Trnava, Bratislava)

2 Psychické poruchy a epilepsia 10 min.
Chovancová M., Meluš J.,  Kopányová A., Šaling M., Pakosová E., Timárová G., (Bratislava)

3 Rôznorodosť intrakraniálnej hypotenzie  10 min.
Kalmárová K., Dluhá J., Števík M., Michalik J., Kurča E., (Martin)

4 Neočakávaná príčina depresie a kognitívneho deficitu 10 min.
Labudová P., Cisár J., Krastev G., (Trnava)

5 DYT1 dystónia 10 min.
Al Sabti B., Daniš M., Cisár J., Krastev G., (Trnava)

6 Malé, ale presné 10 min.
Dvorák M., Hlubeková A., Koščová I., (Spišská Nová Ves)

7 Končatiny áno, hlava nie 10 min.
Ballová J., Grofik M., Turčanová-Koprušáková M., Kurča E., Necpál J., (Martin)

8 Zriedkavá príčina dopa-responzívnej generalizovanej dystónie 10 min.
Adamová LM., Švantnerová J., Košutzká Z., Ramos Rivera GA., Minár M., (Bratislava)

9 Myoklonus? Tremor? Dystónia? 10 min.
Kašovič P., Grofik M., Zamykalová P., Ballová J., Kurča E., (Martin)

Diskusia  30 min.


Piatok 16.4.2021
14.00 – 16.00 Blok 1

Predsedníctvo:
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., doc. MUDr. Vladimír Donáth, CSc., MUDr. Georgi Krastev, PhD.   

1 Z fitness centra na cerebrálnu jednotku 10 min.
Daniš M., Krastev G., Haring J., Mako M., Cisár J., Jankovičová Z., (Trnava)


2 „Neporiadny mladý muž“ alebo čo sa môže skrývať za akútnou psychózou? 10 min.
Dunčková L., Vargová V., Virágová M., Petrovičová A., Hajaš G., (Nitra)


3 Dilema pre neurológov – rekanalizovať alebo nerekanalizovať?
Časový faktor v hlavnej úlohe 10 min.
Andrášiková K., Krastev G., Haring J., (Trnava)


4 Nasledujúca zastávka: arteria basilaris 10 min.
Babálová L., Kalmárová K., Nosáľ V., Kurča E., (Martin)


5 Antonov syndróm ako vzácna komplikácia ozonoterapie c chrbtice 10 min.
Mahundi EP., Chalányi Ľ., Dvorák M., Zacharová E., (Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Rožňava)


6 Aktuálne informácie o teriflunomide 20 min.
Prednáška je podporená spoločnosťou Sanofi Genzyme

Cvengrošová A., (Prešov)

7 Keď sú dvaja nešťastní a chýba im tretí (príznak) 10 min.
Prednáška podporená spoločnosťou Roche

Hatňanková M., Martiníková M., Donáth V., Stankovičová Z., Hurajová Z., (Banská Bystrica)

8 SM mimics asociovaná s mutáciou POLG génu 10 min.
Kováčová S., (Nitra)


Diskusia 30 min.

Prestávka 30 min.


16.30 – 18.15 Blok 2

Predsedníctvo:
doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD., doc. MUDr. Karin Gmitterová, PhD.

1 Algoritmus liečby NMDA encefalitídy – nové zistenia 10 min.
Horková D., Krastev G., Števková Z., (Trnava)


2 Keď oftalmológ vidí a neurológ nevidí 10 min.
Prednáška podporená spoločnosťou Roche
Bačová S., Martiníková M., Donáth V., Hurajová Z., (Banská Bystrica)


3 Zriedkavé príčiny lézie okohybných nervov - neuro-oftalmologický „shift“ 10 min.
Tomašová K., Krastev G., Haring J., Kutnárová D., Daniš M., Jankovičová Z. (Trnava)


4 Keď nás súbeh dvoch diagnóz privedie k tretej... 10 min.
Turčanová Koprušáková M., Ružinská I., Kurča E., (Martin, Poprad)


5 Kennedyho choroba 10 min.
Havranová R., Krastev G., Mako M., Haring J., Mokošová L., (Trnava)


6 Keď COVID-19 zamieša karty 10 min.
Buranský M., Jamrichová B., Miklošková M., Hajaš G., (Nitra)


7 Frontoteporálna demencia a amyotrofická laterálna skleróza – neurodegeneratívne kontinuum? 10 min.
Maksymets A., Haring J., Krastev G., (Trnava)


8 „Viem čo to je, ale neviem to povedať slovami...“ Prípad pacientky s logopedickým variantom Primárnej progresívnej afázie (lvPPA) 10 min.
Mihalov J., Cséfalvay Z., Žilka N., Daňová M., Cvengrošová A., (Prešov, Bratislava)


9 Leukodystrofia, hereditár na spastická paraparéza alebo
Pelizaeus-Merzbacher-like disease-1? 10 min.
Stanková S., Slezáková D., Karlík M., Minár M., (Bratislava)


Diskusia 30 min.

18.30 Vyhlásenie víťazov a ukončenie kongresu

Partneri
Ďakujeme.
Generálny partner
Hlavní partneri
Partner
©2021 www.amedi.sk, všetky práva vyhradené
Kopírovanie akejkoľvek časti tejto stránky bez písomného súhlasu autora je zakázané!
navrhol, naprogramoval a rozhýbal